Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


TEMAKVÄLLARNA är igång!

Två av fyra temakvällar har genomförts!

1 mars - Utveckla bygdens servicepunkt

Den 1 mars arrangerade vi vår första temakväll med namnet Utveckla bygdens servicepunkt! Ca 35 personer kom till Bagarstugan i Vattholma och diskuterade hur servicen på deras ort kan utvecklas och vilka resurser som behövs för att detta ska ske. Deltagarna representerade de nio orterna Skyttorp, Järlåsa, Knutby, Rasbo, Bälinge, Alunda, Vänge, Stavby och Oxsätra -Åkerlänna!

Temakvällen samarrangerades med Uppsala Kommun, Coompanion Uppsala Län och Länsstyrelsen i Uppsala län. Deltagarna fick en presentation av vilka resurser för servicepunktsutveckling som dessa organisationer kan erbjuda. Efter presentationen startade en planeringsworkshop där de nio bygderna fick börja ta fram en årsplanering för utvecklingen av sin lokala servicepunkt. Stort tack till alla engagerade deltagare!

 

7 mars - hållbara kretslopp

Under denna kväll har vi diskuterat hållbara kretsloppslösningar på Ålands bygdegård. Stort tack till de inspirerande föreläsarna från Kretslopsgruppen på SLU, miljökonsult Peter från WRS Uppsala, OikosLab och Alnarp Cleanwater. Nu hoppas vi på flera leaderprojekt kring kooperativa lösningar på hållbara vatten och avloppssystem.

 

Nu återstår två temakvällar som kommer handla om ungt ledarskap och lokalekonomisk analys. Läs mer om dem här


Visa navigering