Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Driv lokal hållbar utveckling på heltid som ungdomscoach

Nu kan du leda och utveckla det lokala arbetet mot de globala målen i Uppland och ge ungdomar förutsättningar att driva utvecklande projekt som gör bygden de lever i mer attraktiv och hållbar. I heltidstjänsten som ungdomscoach på Upplandsbygd lokalt ledd utveckling blir du ett viktigt nav i det lokala arbetet samtidigt som du får utveckla en bredd av färdigheter och kompetenser.

Lär mer om tjänsten och hur du söker här.


Visa navigering