Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Sök stöd via Uppbyggarna!

-för snabba lokala insatser och hållbar utveckling i Upplandsbygd!

- Är ni ett nätverk, en förening eller några företag i samverkan?
- Är ni öppna för att samarbeta med aktör från annan sektor (ideell, privat, offentlig)?
- Är ni öppna för att utveckla ert projekt i en så hållbar riktning som möjligt med stöd av en hållbarhetscoach?

Då finns möjligheter att få stöd mellan 30 000- 120 000 kr!

Läs mer genom att klicka här


Visa navigering