Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Temakvällar 2018/2019

Välkommen på våra temakvällar där vi vill inspirera samhällsentreprenörer, företagare och föreningar i Upplandsbygd att arbeta med utvecklingsprojekt på landsbygden kopplade till de globala hållbarhetsmålen.

______________________________________________________________________________________________

22 November
Hållbara kommunikationer på landsbygden

Är du intresserad av att skapa hållbara transportlösningar och arbetsplatser på landsbygden?

 I så fall kan du bidra till arbetet med de globala hållbarhetsmålen 9 och 12 på lokal nivå!

Som deltagare får du chansen att bli inspirerad av goda exempel på samutnyttjande av transportmedel och lokaler på landsbygden. Du får också träffa andra aktörer som brinner för att stärka hållbart företagande och föreningsliv på landsbygden och som vill utveckla innovativa lösningar på samhällsproblem. Vi kommer under kvällen diskutera ämnen som samåkning, bilpool, varudistribution och co-working spaces på landsbygden.
Läs mer om programmet här! Anmäl dig till temakvällen här!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

6 december
Självförsörjande Upplandsbygd

Vill du stärka livsmedelsproduktionen i Upplandsbygd? Är du intresserad av hållbar energi- och vattenförsörjning?

I så fall kan du bidra till arbetet med att uppnå de globala hållbarhetsmålen 2, 6 och 7 på lokal nivå!

  

Som deltagare får du lära dig mer om hur vi kan arbeta med mål 2, 6 och 7 lokalt! Till vår hjälp har vi bjudit in experter inom områdena energi, vatten och matproduktion som kommer berätta om vår självförsörjningsgrad och delta i en paneldiskussion om vilka möjligheter som finns till förbättring. Du får också hans att tillsammans med andra aktörer och experter diskutera hur vi bäst kan arbeta med målen lokalt för att stärka självförsörjningsgraden i Upplandsbygd!
Läs mer om programmet här! Anmäl dig till temakvällen här!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

24 januari

Inkluderande ekosystem

Mer info kommer inom kort

_________________________________________________________________________________________________________________________

13 februari
Ungt ägandeskap

Mer info kommer inom kort

 


Visa navigering