Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Upplandsbygds temakvällar våren 2018

Varje vecka under mars har Upplandsbygd arrangerat en temakväll med syfte att visa upp den bredd av frågor och ämnen som det går att arbeta med i leaderprojekt. Syftet med temakvällarna har varit att visa upp Upplandsbygds utvecklingsstrategi och knyta kontakter med engagerade aktörer.

Den första mars samlades ett trettiotal personer som representerade tio bygder i Bagarstugan i Vattholma. Temat för kvällen var vilka resurser som finns att tillgå när en bygd vill utveckla sin servicepunkt. Både handlare och ideellt engagerade var på plats och fick information från Länsstyrelsen, Uppsala kommun, Coompanion Uppsala län och Upplandsbygd. Kvällen avslutades med att varje bygd la upp en plan för hur årets arbete med utveckling av servicepunkten på deras ort.

Den 6 mars var temat Hållbara kretsloppsystem och i Ålands bygdegård samlades representanter från byalag och hembygdsgårdar för att få information om nya hållbara lösningar kring vatten och avlopp. Forskare från Kretsloppsgruppen på Sveriges Lantbruksuniversitet samt två företag inom vatten och avloppslösningar var på plats och föreläste.

Den 15 mars bjöds alla unga ledare inom föreningslivet i Upplandsbygd in till kvällen Ungt Ledarskap på Källör bygdegård. Inspirationsläsare var festivalgrundren Louise Lindén som 2017 tilldelades Kompassrosstipendiet som årets unga ledare av Konungens stiftelse. Alla deltagare bjöds på goda burritos från Heta kökets foodtruck och bandet Stuck in motion spelade musik innan kvällen avslutades med idéverkstad.

Den 20 mars arrangerades temakvällen ”Lokal ekonomi för en hållbar bygd” på Knivsta stationshus. Där fick vi lyssna till Ulla Herliz, vd för Ekobanken, som berättade om vad som krävs för att göra en grön LEA. Vi fick också höra om två lokala exempel på lyckade lokalekonomiska analyser i Husby- Långhundra respektive Sigtuna halvön.

Läs mer om programmet för temakvällarna här:

1 mars - Utveckla bygdens servicepunkt

Vilka möjligheter finns det att utveckla den kommersiella servicen i er bygd? Hur kan ideella, privata och offentliga aktörer samarbeta för att göra ert samhälle bättre och bekvämare att bo i. Hur skapar ni lokalt engagemang för att utveckla den servicepunkt som redan finns i hos er? 

 

6 mars - Hållbara kretsloppssystem för samlingslokaler

Hur kan föreningar i mindre samhällen arbeta för att kooperativt anlägga enskilda avlopp enligt det nya regelverket?
Syftet med temakvällen är att beskriva vilka möjligheter som finns för dessa föreningar att driva projekt inom Upplandsbygd LLU samt inspirera till samarbeten med andra intressanta aktörer inom området som leder till utveckling av föreningarnas verksamhet.

 

15 mars - Ungt ledarskap

Hur kan unga stärkas att själva påverka sin organisation och driva resursstarka projekt? 
Till den här temakvällen vill vi samla unga ledare i Upplandsbygd och inspirera till utvecklat personligt ledarskap och visa på spännande möjligheter till samarbeten med unga ledare inom andra organisationer.

 

20 mars - Lokal ekonomisk analys

Temakväll där aktörer i lokalsamhällen får veta hur de kan göra en Lokal ekonomisk analys över sin bygd. Dessa analyser blir bygdens verktyg för vidare utvecklingssatsningar. Syftet med temakvällarna är att beskriva vilka möjligheter som finns för dessa organisationer att driva projekt inom Upplandsbygd LLU samt inspirera till samarbeten som leder till utveckling av organisationernas verksamhet.

 


Visa navigering