Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Temakvällar 2019

Välkommen på våra temakvällar där vi vill inspirera samhällsentreprenörer, företagare och föreningar i Upplandsbygd att arbeta med utvecklingsprojekt på landsbygden kopplade till de globala hållbarhetsmålen.

Vi kommer inom kort att lägga upp datum, tid och plats för nästkommande temakvällar.


Visa navigering