Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Temakvällar 2020

Välkommen på våra temakvällar där vi vill inspirera samhällsentreprenörer, företagare och föreningar i Upplandsbygd att arbeta med utvecklingsprojekt på landsbygden kopplade till de globala hållbarhetsmålen. Under vårvintern 2020 bjuder våra hållbarhetsnätverk in till tre intressanta evenemang. Läs mer om dem här nedanför och anmäl dig till det som du tycker är intressant via anmälningsformulären.

  

Smarta byar – 8/2 – 2020

Är du engagerad i en lokal utvecklingsgrupp, bygdegårdsförening, omställningsrörelse eller ett byalag eller liknande är detta en spännande dag för dig/er!
Att vara en smart by handlar om att lokala personer som tar tillvara på sina lokala tillgångar och skapar praktiska lösningar. Det finns inte endast en modell för en Smart By och det är vad vi ska utforska på denna temadag. Tillsammans ska vi lära oss av varandra, några kunniga experter och få tips och idéer på vad en "smart lösning" är för just er!
Läs mer om evenemanget på facebook:
https://www.facebook.com/events/478293006205391/

 

 

Entreprenörskap och innovationer på landsbyden – 5/3 - 2020

Den 5 mars kl. 18-21 i Knivsta kommunhus

På den här kvällen kommer vi att diskutera hur vi kan ta steget att gå från utvecklingsprojekt till långsiktigt hållbar affärsverksamhet på landsbygden. Vi kommer att få lyssna till intressanta exempel på där hållbarhet har varit ledstjärnan i framgångsrika företag och även senaste nytt från forskningen inom entreprenörskap på landsbygden.

Läs mer på facebook, länk till eventet: https://www.facebook.com/events/550568192471888/


Visa navigering