Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Årsmöte 26 maj 2021

 

Här fylls succesivt på med information om årsmötet 2021!

Dagordning

Ersättningar LAG-medlemmar

Information om rösträtt

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan och budget 2020

Stadgar

Årsredovisning


Visa navigering