Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Sök projekt

Sök projekt
ProjektnamnProjektägare Status 
2016-37 - Tegelsmoraleden Utveckla Örbyhus Tobo Vendel "Vi vill inom projektet utveckla ett antal ledsträckningar för vandring, cykel och kanot..." Pågående
2016-36 - Landsbygdsmatchning Landsbygdsutvecklarnas alumninätverk "Vi vill matcha ihop studenter med organisationer i Upplandsbygd som på något sätt arbetar med landsbygdsutveckling" Pågående
2016-33 - Gula skolan Skånela Sockenförening Skånela sockenförening "Vi vill rusta upp en del av föreningens fastighet för uthyrning till lokala företag och föreningar!" Pågående
2016-34 - 10-årsjubileum på Eda lägergård Eda lägergårdsförening Pågående
2016-35 - REKO-ring Gullinbursti Lantbruk "Intresset för att köpa närproducerade lokala produkter är stort och ökar!" Pågående
2016-30 - Bättre kanotled i Fyrisån Upplandsstiftelsen "Vi vill göra kanotleden mer lättillgänglig!" Pågående
2016-32 - Lekplats Stenevi IP Långhundra Lagga Långhundra BK "Förhoppningen är att få föräldrar och småsyskon att stanna kvar vid träningar och matcher!" Pågående
2016-29 - Föreningsmatchning Knivsta Föreningsrådet Knivsta kommun "Vi vill matcha nyanlända med en lokal förening i Knivstabygden!" Pågående
2016-28 - Lokala ekonomidagar 2016 Hela Sverige ska leva Länsbygderådet i Stockholms län "Vi vill visa på metoder, arbetssätt och möjligheter att stärka och utveckla entreprenörskap på landsbygden!" Pågående
2016-26 - Kulturbete i Vällnora bruk Vällnora kulturmiljöförening "Vi vill synliggöra och återinföra kulturlandskapet!" Pågående
123

Visa navigering