Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Sök projekt

Sök projekt
Projekt för stöd till initial etablering och integration av nyanlända flyktingar i Östhammars kommun
Föreningen Projekt Aktivera Östhammar
Mer lokal mat för dig och mig
Bondens mat i Uppland
Uppbyggarna
Upplandsbygds LAG
Fokus på hållbar utveckling
Skolträdgården i Hågaby
Stiftelsen Uppsala Waldorfskola
Skolodlingsprojekt i samverkan
Odlingskunskap för ett hållbart samhälle
Tuna grönsaker
Skolodlingsprojekt i Tuna!
Mobilt projektkontor - Uppsökarna
Uppsala kommun
Ullförmedlingen
Svensk ullförmedling ek. för.
"Vill skapa en digital plattform för köpare och säljare av ull!"
Attraktiva och levande orter
Företag i Samverkan
"Vi vill prova att sammanföra olika grupper med ett gemensamt intresse som idag inte arbetar tillsammans för att organisera oss och hjälpas åt!"
Gården som pedagogisk arena
FRKK - Fjord- och frititshästens rid och körklubb
"Inom projektet ska möten uppstå och kulturer mötas på många vis"
Alternativa livsmedelsnätverk i Uppland
Bramaten ek.för.
Längdskidspår på konstsnö i Sigtuna
Upplandsbygds fotbollsföreningar som landsbygdsutvecklare
UPPLANDS FOTBOLLSFÖRBUND UFF
"vi vill hjälpa till att inspirera föreningarna och dess medlemmar att se möjligheterna med lokalt utvecklingsarbete"
Ung i Upplandsbygd
Upplandsbygds LAG
Oland visar i Alunda 2017
"Alla aktiviteter ska vara tillgängliga för så många som möjligt!"
UV-2016-37 - Tegelsmoraleden
Utveckla Örbyhus Tobo Vendel
"Vi vill inom projektet utveckla ett antal ledsträckningar för vandring, cykel och kanot..."
UV-2016-36 - Landsbygdsmatchning
Landsbygdsutvecklarnas alumninätverk
"Vi vill matcha ihop studenter med organisationer i Upplandsbygd som på något sätt arbetar med landsbygdsutveckling"
UV-2016-33 - Gula skolan Skånela Sockenförening
Skånela sockenförening
"Vi vill rusta upp en del av föreningens fastighet för uthyrning till lokala företag och föreningar!"
UV-2016-34 - 10-årsjubileum på Eda lägergård
Eda lägergårdsförening
UV-2016-35 - REKO-ring
Gullinbursti Lantbruk
"Intresset för att köpa närproducerade lokala produkter är stort och ökar!"
UV-2016-30 - Bättre kanotled i Fyrisån
Upplandsstiftelsen
"Vi vill göra kanotleden mer lättillgänglig!"
UV-2016-32 - Lekplats Stenevi IP Långhundra
Lagga Långhundra BK
"Förhoppningen är att få föräldrar och småsyskon att stanna kvar vid träningar och matcher!"
UV-2016-29 - Föreningsmatchning Knivsta
Föreningsrådet Knivsta kommun
"Vi vill matcha nyanlända med en lokal förening i Knivstabygden!"
LLUST
Upplandsbygds LAG
LLUST – LEDANDE, LÄRANDE, UTVECKLANDE, STÖDJANDE MED TIMING
UV-2016-28 - Lokala ekonomidagar 2016
Hela Sverige ska leva Länsbygderådet i Stockholms län
"Vi vill visa på metoder, arbetssätt och möjligheter att stärka och utveckla entreprenörskap på landsbygden!"
UV-2016-26 - Kulturbete i Vällnora bruk
Vällnora kulturmiljöförening
"Vi vill synliggöra och återinföra kulturlandskapet!"
UV-2016-27 - Webbplats näringsliv/föreningsliv i Knivsta
Visit Knivsta
"Vi vill visa vad Knivsta har att erbjuda!"
UV-2016-24 - Organisation för ullmarknad i Österbybruk
Föreningen Ull i Uppland
"Vi vill jobba fram en fram en stabil organisation!"
UV-2016-23 - Agro Forestry demonstrationsodlingarna
Sjelin lantbruk
"Visning och provkörning av lämpliga maskiner och verktyg är en pedagogisk brygga till att gå vidare med odlingar!"
UV-2016-11 - Utveckling av service kring lanthandeln i Oxsätra
Oxsätra Åkerlänna Utveckling AB
"Vi vill etablera en mer generell service kring den lokala butiken för traktens positiva utveckling!"
UV-2016-21 - Båtramp i Strömaren
Strömarens naturvårdsförening
"Vi vill fixa en båtramp!"
UV-2016-22 - Grunda Havsvikar
Högklykeviken-Rostens Vattenvårdsförening
"Vi vill genom vassröjning öka vattenomsättningen!"
UV-2016-19 - Lansering av Roslagsmjölk
Roslagsmjölk AB
"Vi vill på sikt starta ett lokalt mejeri!"
UV-2016-05 - Åstråken - värt en omväg: Projekt marknadsföring - Utvecklingscheck
Åstråkens turismförening
"Vi vill öka turismen via marknadsföring!"
UV-2016-06 - Attraktiva och levande centrum året runt - Utvecklingscheck
Företag i Samverkan
"Ortsspecifika träffar är en ovärderlig draghjälp för att lokalt nå fler aktörer!"
UV-2016-13 - Utegym Långhundra
Friluftsfrämjandet Långhundra lokalavdelning
"Vi vill få fler ungdomar att börja träna!"
UV-2016-09 - Linlada
Föreningen Upplands Lin
"Vi kommer att kunna visa upp verksamheten till större grupper eller enskilda, som också kan få prova på att bereda lin!"
UV-2016-08 - Historisk bild av orangeriträdgården och fortsatt förädling av trädgården
Föreningen Orangeriträdgården i Österbybruk
"Vi vill ge en bild av orangeriets och trädgårdens historiska bakgrund!"
UV-2016-07 - Bättre Lan på landet - Utvecklingscheck
E-Sport Uppsala
"Vi vill skapa drog-och alkolholfri sommarkativitet för barn och ungdomar!"
UV-2016-04 - Kulturmarknad och musik i Hagby - Utvecklingscheck
Hesta Snickeri AB
"Vi vill skapa nya vägar till samverkan!"
UV-2016-02 - Kansli/information Gärdebyn - Utvecklingscheck
Olandsbygdens golfklubb
"Vi vill skapa en informationsplats!"
UV-2016-01 - Spökvandring 2.0 - Utvecklingscheck
Stiftelsen Österbybruks herrgård
"Vi vill levandegöra vallonbrukens historia via berättelser om spöken!"
Landsbygdens säkerhets- och miljövärden samt lokal mötesplats och företagsamhet
Drälinge byalag och vägförening
"Sammantaget förväntas insatserna förbättra livskvalité och säkerhet samt stimulera en ökad kollektivtrafik till gagn för miljön".


Visa navigering