Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Skolträdgården i Hågaby

Projektet avser att minska skolmatens miljöbelastning genom att på skolan odla frukter och grönsaker själva, tillsammans med eleverna. På detta sätt minskas skolans växtgasutsläpp påtagligt och transporter reduceras nästan till noll.

Praktisk utbildning i odlingskunskap för skolans elever leder till en större förståelse och engagemang för samhället i övrigt. Utomhusundervisning leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleålder, till exempel förbättrad inlärning (ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne, och studiemotivation).

 

Kontaktperson/projektledare: Henrik Andersson, a-post: skoltradgarden@uppsalawaldorfskola.nu 

 

Läs en artikel om projektet här!

 

  

Projektinformation

Projektperiod:
2019-02-28 - 2022-12-31
Diarienummer:
ULLU-073
Insatsområde:
Insatsområde 3 - Ungdomar
Geografiskt område:
Regionalt projekt
Projektägare:
Stiftelsen Uppsala Waldorfskola
Kontaktpersoner:
Se informationstext om projektet
Beviljat stöd:
2 390 059 kr


Visa navigering