Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


2016-06 - Attraktiva och levande centrum året runt - Utvecklingscheck

Projektet är en utvecklingscheck.

Projektet avser att anordna ortsspecifika träffar där fokus ligger på centrumutveckling. Tidigare anordnade Östhammars kommun en allmän inspirationsföreläsning som var mycket uppskattad och utifrån detta tillfälle kom önskemål på ortsspecifik uppföljning - där fokus på diskussionerna kan läggas på respektive ort. Projektet bedömer att ortsspecifika träffar är en ovärderlig draghjälp för att lokalt nå fler aktörer, grupper, föreningar och organisationer och därigenom skapa nya plattformar för samverkan. Grupperna på varje ort får möjlighet och stimulans att med gemensamma krafter, behov och styrkor lyfta fram den egna ortens identitet och gemensamma mål.

 

Kontaktperson:

Micaela Zackrisson, mobil: 073-742 82 28, epost: micaela@foretagisamverkan.se

 

Projektinformation

Projektperiod:
2016-06-01 - 2016-09-30
Diarienummer:
UV-2016-06
Projektstatus:
Pågående
Axel:
3
Geografiskt område:
Östhammars kommun
Projektägare:
Företag i Samverkan
Kontaktpersoner:
Se informationstext om projektet
Budget:
Beviljat stöd:
50000

MålVisa navigering