Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Bli medlem

Bli medlem hos oss! 

Som medlemsorganisation kommer ni att få löpande information om verksamheten och ni har även rösträtt vid föreningsstämman. Utöver detta kommer vi kalla till partnerskapsmöten under programperioden där ni får möjlighet att ta del av information eller vara med och tycka till vid eventuell revidering av strategin.

Medlemskapet är kostnadsfritt.

För att ansöka om att bli medlem gör ni följande:

Ni fyller i blanketten nedan, signerar och postar den till oss. Ni bifogar också det senaste firmatecknarintyget. Adressen finner ni under rubriken kontakt. Det går också bra att scanna in den signerade blanketten och maila till kansli@upplandsbygd.se

Ansökan om medlemskap Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

 


Visa navigering