Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Fyra Hållbarhetsnätverk

Upplandsbygd skapar nätverksmöjligheter för organisationer i de fyra kommunerna Sigtuna, Knivsta, Uppsala och Östhammar som brinner för utvecklingsfrågor kopplat till hållbar utveckling. Vår ambition är att stötta företagare och föreningar att i samverkan arbeta med lokala utmaningar kopplade till de 17 globala hållbarhetsmålen som är FN har antagit i Agenda 2030. De fyra Hållbarhetsnätverken arbetar med fyra av de globala målen vardera och här följer en beskrivning av de fyra nätverken:

 

 

 

 


Visa navigering