Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Fyra Hållbarhetsnätverk

Upplandsbygd skapar nätverksmöjligheter för organisationer i de fyra kommunerna Sigtuna, Knivsta, Uppsala och Östhammar som brinner för utvecklingsfrågor kopplat till hållbar utveckling. Vår ambition är att stötta företagare och föreningar att i samverkan arbeta med lokala utmaningar kopplade till de 17 globala hållbarhetsmålen som är FN har antagit i Agenda 2030. De fyra Hållbarhetsnätverken arbetar med fyra av de globala målen vardera.

Under det senaste året har nätverken tagit fram visioner för hur de ser Upplandsbygd framför sig år 2030. Med visionen som ledord har de sedan arrangerat temakvällar med intressanta föredrag och diskussioner kring frågor som är viktiga att hitta nya svar och lösningar på för att bygga ett långsiktigt resilient samhälle.

 

 

 

Vilket nätverk är du intresserad av?

Avatar Avatar Avatar Avatar

 


Visa navigering