Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

Hållbart Entreprenörskap 2030 är ett program för företag med ambitioner att utvecklas hållbart. Idag finns ett stort behov av att ställa om eller utveckla samhället på ett hållbart sätt. Det behöver ske på alla plan i samhället och Hållbart Entreprenörskap 2030 fokuserar på företag i Upplandsbygd.

 

Antar ditt företag utmaningen att både öka välbefinnandet och stärka ekosystemen samtidigt? Då kan du läsa vidare!

 

Vilka kan delta?

Programmet riktar sig till företag i Upplandsbygds område som har ambitioner att utvecklas på ett hållbart sätt och som vill dela kunskap och erfarenheter i grupp. Vårt område finns definierat på
https://www.upplandsbygd.se/om-upplandsbygd-lokalt-ledd-utveckling/

 

Vad får mitt företag?

  • Kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv

  • Individuell coachning, rådgivning och praktiska övningar för just ditt företag

  • Resurser i form av tjänster eller produkter till ditt företag för att genomföra hållbar affärsutveckling och marknadsföring

  • Studieresa till annat EU-land för besök på inspirerande verksamheter

  • Ett nätverk med både företag i området med liknade ambitioner och programledning med stora kunskaper inom hållbar affärsutveckling

  • Möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter med andra i området

 

När, var och hur mycket?

Upplandsbygd finansierar programmet och deltagandet är kostnadsfritt (inklusive studieresa). På grund av Covid-19 kommer alla träffar under 2020 att ske digitalt. Programmet består preliminärt av:

  • Digital kick-off och webbinarier under perioden november 2020-februari 2022

  • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2021 och 2022

  • Studieresa hösten 2021 eller våren 2022

  • Avslutande event och inspirationskonferens i februari 2023

 

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketter finns tillgängliga på vår hemsida, den 1 september 2020. Ansökningsperioden sträcker sig över hela september med ansökningsstopp den 30 september. 8 företag kommer att väljas ut till detta program.

 

Vilka kan delta?

Programmet riktar sig till företag i Upplandsbygds område som har ambitioner att utvecklas på ett hållbart sätt och som vill dela kunskap och erfarenheter i grupp. Vårt område omfattar Östhammar-, Uppsala-, Knivsta och Sigtuna kommun (Ej Uppsala stad och Märsta tätort).

 

Vad får mitt företag?

• I) Kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv. • II) Individuell coachning, rådgivning och praktiska övningar för just ditt företag. • III) Resurser i form av tjänster eller produkter till ditt företag för att genomföra hållbar affärsutveckling och marknadsföring. • IV) Studieresa till annat EU-land för besök på inspirerande verksamheter. • V) Ett nätverk med både företag i området med liknade ambitioner och programledning med stora kunskaper inom hållbar affärsutveckling. • VI) Möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter med andra i området.

 

När, var och hur mycket?

Upplandsbygd finansierar programmet och deltagandet är kostnadsfritt (inklusive studieresa). På grund av Covid-19 kommer alla träffar under 2020 att ske digitalt. Programmet består preliminärt av: • Digital kick-off och webbinarier under perioden november 2020-februari 2022 • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2021 och 2022 • Studieresa hösten 2021 eller våren 2022 • Avslutande event och inspirationskonferens i februari 2023

 

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketter finns tillgängliga på vår hemsida, den 1 september 2020. Ansökningsperioden sträcker sig över hela september med ansökningsstopp den 30 september. 8 företag kommer att väljas ut till detta program


Visa navigering