Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

 

Bobrunna gård är en liten ekologisk gård på tre hektar i Vattholma. Sedan 2017 bygger vi upp en permakulturgård med grönsaksodling, biodling, ankor och värphöns. Vi vill erbjuda god ekologisk mat som är producerad småskaligt, lokalt och på ett så hållbart sätt som möjligt.  
Jag är intresserad av perenna grönsaker och odlar dem tillsammans med ettåriga grödor i permanenta bäddar. Odlingen sker utan plöjning och med handkraft, för att värna om mikrolivet i jorden och gynna kolinlagring. Hönsen bidrar med gödsel och betar gräs varje dag under sommaren när de bor i flyttbara hönshus. i framtiden kommer vi även att kunna erbjuda ekologiska frukter och bär från odlingar som är under uppbyggnad. Träden och buskarna planteras i skogsträdgårdar, som försöker härma skogens ekosystem, och i rader som fungerar som lähäckar och biotoper för biologisk mångfald.


Visa navigering