Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

Hållbart Entreprenörskap 2030 är ett program för hållbar affärsutveckling i Upplandsbygds upptagningsområde. Programmet riktar sig till entreprenörer i Upplandsbygd som har ambitioner att utvecklas inte bara socialt och ekonomiskt utan även på ett sätt som stärker ekosystemen.

 

Syfte

Syftet med projektet är att stärka det hållbara entreprenörskapet i området samt att underlätta för de organisationer som vill arbeta med de affärsmöjligheter som öppnas upp genom det lokala arbetet med Agenda 2030.

I detta program innebär det att utveckla och utforska möjligheter för entreprenörer i Upplandsbygd att ta några kliv framåt i just deras verksamhet vad gäller hållbarhet tillsammans med andra. Deltagarna i programmet får tillgång till expertis inom områdena hållbar utveckling och hållbar affärsutveckling, både på grupp- och individnivå.

Varje entreprenör eller företag tilldelas också resurser för att utveckla sin verksamhet ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Som deltagare kommer du få tillgång till nätverk och lotsfunktioner inte bara mot entreprenörer i bygden, utan också mot offentliga myndigheter och föreningsliv.

Programmet kommer också att innehålla en inspirationsresa, troligtvis till annat EU-land, där man besöker praktiska och inspirerande exempel som kan knytas till programmets tema: Hållbart Entreprenörskap. Programmet har som långsiktig ambition att, med denna satsning, skapa både nya arbetstillfällen och innovationer. Därför kommer entreprenörer som har dessa ambitioner att väljas ut.

Åtta entreprenörer kommer väljas ut för detta program. Även Upplandsbygds nätverk ”Innovatörerna” och ”Återvinnarna” kommer att få ta del av denna satsning, om än i mindre skala.

 

Mål med programmet

 • att stärka och utveckla aktörerna i Upplandsbygds hållbarhetsnätverk ”Innovatörerna” och ”Återvinnarna”

 • att ge kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv

 • att tillgängliggöra resurser till entreprenörer för att genomföra hållbar affärsutveckling och marknadsföring

 • att knyta kontakter och inspireras av hållbar affärsutveckling i andra EU-länder

 • att denna satsning ska mynna ut i nya arbetstillfällen, tjänster, produkter och innovationer

 

Programmets tidsplan och innehåll

Programmet består preliminärt av:

 • Digital kick-off med introduktion i november 2020

 • Föreläsningar med tillhörande övningar under perioden november 2020 till februari 2021, som kopplar till framtagande av hållbara affärsplaner

 • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under våren 2021 och avstämningar höst och vinter 2021

 • De åtta företagen tilldelas resurser för att ta fram tjänster eller produkter för att kunna utveckla företaget under 2021

 • Studieresa hösten 2021 eller våren 2022

 • Kunskap och resurser till marknadsföring under våren 2022

 • Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2022

 • Avslutande event och inspirationskonferens februari 2023

 

Förväntningar på deltagare

Grunden för programmet är engagemang, öppenhet och interaktivitet. Deltagarna förväntas jobba både självständigt och i grupp mellan seminarier, rådgivningar och uppföljningsmöten. Deltagarna förväntas också dela med sig av erfarenheter till de andra deltagarna. Förhållningssätt till sekretess inom detta program finns att läsa på vår hemsida. Programmets styrka blir samverkan mellan deltagarnas olika expertis och programledningens olika kompetenser.

 

Sekretess och GDPR

Mer information kommer inom kort.

 

Ansökan och ytterligare information

Ansökningsperioden för detta program är september månad 2020. Den 1 september finns ansökningsblanketter finns tillgängliga här.

 

Syfte

Syftet med projektet är att stärka det hållbara entreprenörskapet i området samt att underlätta för de organisationer som vill arbeta med de affärsmöjligheter som öppnas upp genom det lokala arbetet med Agenda 2030. I detta program innebär det att utveckla och utforska möjligheter för entreprenörer i Upplandsbygd att ta några kliv framåt i just deras verksamhet vad gäller hållbarhet tillsammans med andra. Deltagarna i programmet får tillgång till expertis inom områdena hållbar utveckling och hållbar affärsutveckling, både på grupp- och individnivå. Varje deltagare tilldelas också resurser för att utveckla sin verksamhet ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Som deltagare kommer du få tillgång till nätverk och lotsfunktioner inte bara mot entreprenörer i bygden utan också mot offentliga myndigheter och föreningsliv. Programmet kommer också att innehålla en inspirationsresa, troligtvis till annat EU-land, där man besöker praktiska och inspirerande exempel som kan knytas till programmets tema: Hållbart Entreprenörskap. Programmet har som långsiktig ambition att, med denna satsning, skapa både nya arbetstillfällen och innovationer. Därför kommer entreprenörer med dessa ambitioner att väljas ut. Åtta deltagare kommer att väljas ut för detta program. Även Upplandsbygds nätverk ”Innovatörerna” och ”Återvinnarna” kommer att få ta del av denna satsning, om än i mindre skala.

 

Mål med programmet

• I) att stärka och utveckla aktörerna i Upplandsbygds hållbarhetsnätverk ”Innovatörerna” och Återvinnarna • II) att ge kunskap och insyn i hållbar affärsutveckling, både lokalt och i ett större perspektiv • III) att tillgängliggöra resurser till entreprenörer för att genomföra hållbar affärsutveckling och marknadsföring • IV) att knyta kontakter och inspireras av hållbar affärsutveckling i andra EU-länder • V) att denna satsning ska mynna ut i nya arbetstillfällen, tjänster, produkter och innovationer

 

Programmets tidsplan och innehåll

Programmet består preliminärt av: • I) Digital kick-off med introduktion i november 2020 • II) Föreläsningar med tillhörande övningar under perioden november 2020 till februari 2021, som kopplar till framtagande av hållbara affärsplaner • III) Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under våren 2021 och avstämningar höst och vinter 2021 • IV) De åtta entreprenörerna tilldelas resurser för att ta fram tjänster eller produkter för att kunna utveckla sin verksamhet under 2021 • V) Studieresa hösten 2021 eller våren 2022 • VI) Kunskap och resurser till marknadsföring under våren 2022 • VII) Individuella rådgivningar och uppföljningsmöten i grupp under 2022 • VIII) Avslutande event och inspirationskonferens februari 2023

 

Förväntningar på deltagare

Grunden för programmet är engagemang, öppenhet och interaktivitet. Deltagarna förväntas jobba både självständigt och i grupp mellan seminarier, rådgivningar och uppföljningsmöten. Deltagarna förväntas också dela med sig av erfarenheter till de andra deltagarna. Förhållningssätt till sekretess inom detta program finns att läsa på vår hemsida. Programmets styrka blir samverkan mellan deltagarnas olika expertis och programledningens olika kompetenser.

 

Sekretess och GDPR

Mer information kommer.

 

Ansökan och ytterligare information

Ansökningsperioden för detta program är september månad 2020. Ansökningsblanketter finns tillgängliga här.

 

 

Upplandsbygd finansierar hela programmet vilket gör deltagandet kostnadsfritt.

;"

 

För ökat välbefinnande och stärkta ekosystem - samtidigt!


Visa navigering