Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Söka projektmedel

Välkomna att söka projektmedel!

Vi har nu glädjen att välkomna projektansökningar i landsbygdsfonden, upp till max 250 000 kr. Observera att alla projekt måste genomföras och slutredovisas senast sista december 2024.

Har ni en idé? 

För att klargöra om er projektidé kan bli aktuell för en framtida finansiering inom ramen för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling ska ni fylla i en idéskiss och maila till oss så återkommer vi. Klicka här för att komma till idéskissen!

 

Projektstöd: Om ett projekt gynnar en bredare allmänhet så räknas det som projektstöd. Det finns en maxgräns på 250 000 kr per ansökan, och det går att söka stöd för 100% av kostnaderna. Dock måste projektägaren ha minst 20% av projektets totala projektmedel i likvida medel då Jordbruksverket endast betalar ut de sista 20% av kostnaderna efter projektets godkända slutredovisning.

Projektstöd till företag: Om projektet endast gynnar ett eller flera företag som deltar i projektet går det att söka max 200 000 kr och få stöd upp till 70 % av kostnaderna. Läs mer om projektstöd till företag här.

 

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling har en strategi som berättar både om visionen och hur vi ska uppnå den. Nedan kan du ladda ner både den korta versionen för enkel översikt och den långa versionen för djupare förståelse.

Strategi - Lång version

Strategi - Kort version

Förklaring till poängsättning

 

 

 

 

Karta över Upplandsbygds verksamhetsområde

Karta


Visa navigering