Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


6. Beredningsgrupp

Innan en ansökan går till beslut hos LAG så bereds ansökan av en beredningsgrupp (ungefär två veckor innan LAG-mötet). Minst två veckor innan mötet skickas er ansökan till beredningsgruppen så att de ska ha en chans att sätta sig in i era planer inför mötet. Under mötet kommer ni få presentera er idé och ni får feedback och tips på förbättringar i er ansökan.

Tips! Ta mer er anteckningsblock och penna för att notera beredningsgruppens synpunkter.

Endast ansökningar som är fullständiga i god tid för beredningsmötet kan tas upp för beslut i LAG.


Visa navigering