Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Om oss

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling är en ideell förening, precis som alla andra Leaderområden. Föreningen har en styrelse som kallas LAG – Local Action Group. LAG består av 15 ledamöter som beslutar om projektstöden och utses på föreningens årsmöte. Sammansättningen styrs av föreningens stadgar samt de regler och anvisningar som EU och Sverige satt upp.

Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Området består av fyra kommuner inom Uppsala och Stockholms län:

  • Uppsala kommun, exklusive Uppsala stad
  • Knivsta kommun
  • Sigtuna kommun, exklusive Märsta tätort
  • Östhammars kommun

LAG-grupp / styrelse

Ordförande: Rafael Waters, Uppsala kommun (ordförande) rafael.waters@upplandsbygd.se
Vice Ordförande: Birgitta Söderberg, Östhammars kommun

Berit Starkenberg, Sigtuna kommun

Anna-Karin Lieber, Knivsta kommun

Cecilia Waldenström, SLU

Mats Olsson, Omställning Sigtuna

Maria Berger, Framtid Järlåsa

Jan-Erik Jonsgården, Knivsta, S:t Nicolai förening

Lars-Ove Ivarsson, Upplands fotbollsförbund

Kicki Lidén, Vallonbruken

Bosse Andersson, Sigtuna, egenföretagare

Anna Friis, Uppsala, egenföretagare

Peter Evansson, Knivsta, egenföretagare

Stefan Pettersson, Östhammar, Alunda företagarförening

Anna Olsson, Coompanion Uppsala Län

 

Strategin

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har en utvecklingsstrategi i originalutförande och en kortversion. Strategin arbetades fram av en mängd lokala aktörer under 2014-2015. Utvecklingsstrategin är Upplandsbygd Lokalt Ledd Utvecklings grund och LAG ansvarar för att strategin följs och att organisationen arbetar på rätt sätt för att nå så bra resultat som möjligt.

 

Kansliet

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli, som är beläget i Storvreta på Kilgärdesvägen 3A. 

 

 

 

         

 

 


Visa navigering