Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Om oss

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling är en ideell förening och har sitt kansli i Storvreta. Föreningen har en styrelse som kallas LAG – Local Action Group. LAG består av 15 ledamöter som beslutar om projektstöden och utses på föreningens årsmöte. Sammansättningen styrs av föreningens stadgar samt de regler och anvisningar som EU och Sverige satt upp.

Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Området består av fyra kommuner inom Uppsala och Stockholms län:

  • Uppsala kommun, exklusive Uppsala stad
  • Knivsta kommun
  • Sigtuna kommun, exklusive Märsta tätort
  • Östhammars kommun

LAG-grupp / styrelse

Ordförande: Rafael Waters, Offentlig Uppsala kommun (ordförande) rafael.waters@upplandsbygd.se
Vice ordförande: Birgitta Söderberg, Offentlig Östhammar kommun

Andra vice ordförande: Anna Olsson, Privat Regional

Ann Gidlund, Offentlig Knivsta

Cecilia Waldenström, Offentlig regional

Elisabeth Secher, Ideell regional

Lotta Karén, Privat Knivsta

Mats Olsson, Ideell Sigtuna

Lars-Ove Ivarsson, Ideell Uppsala

Leif Eriksson, Knivsta, Privat Knivsta

Stefan Pettersson, Privat Östhammar

Carl-Fredrik Odenrick, Offentlig Sigtuna

Anna Sverredal, Privat Uppsala

Caroline Ullman, Ideell Östhammar

 

Strategin

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har en utvecklingsstrategi i originalutförande och en kortversion. Strategin arbetades fram av en mängd lokala aktörer under 2014-2015. Utvecklingsstrategin är Upplandsbygd Lokalt Ledd Utvecklings grund och LAG ansvarar för att strategin följs och att organisationen arbetar på rätt sätt för att nå så bra resultat som möjligt.

 

Kansliet

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli, som är beläget i Storvreta på Kilsgärdesvägen 3A. 

 

 

 

         

 

 


Visa navigering