Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Om oss

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling är en ideell förening och har sitt kansli i Storvreta. Föreningen har en styrelse som kallas LAG – Local Action Group. LAG består av 15 ledamöter som beslutar om projektstöden och utses på föreningens årsmöte. Sammansättningen styrs av föreningens stadgar samt de regler och anvisningar som EU och Sverige satt upp.

Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.

Området består av fyra kommuner inom Uppsala och Stockholms län:

  • Uppsala kommun, exklusive Uppsala stad
  • Knivsta kommun
  • Sigtuna kommun, exklusive Märsta tätort
  • Östhammars kommun

 

LAG-grupp / styrelse

Ordförande: Ulrik Wärnsberg, Offentlig Uppsala kommun (ordförande)

Vice ordförande: Birgitta Söderberg, Offentlig Östhammar kommun

Andra vice ordförande: Anna Olsson, Privat Regional

Cecilia Waldenström, Offentlig regional

Elisabeth Secher, Ideell regional

Per Edstam, Offentlig Knivsta

Leif Eriksson, Privat Knivsta 

Gill Brodin, Offentlig Sigtuna

Mats Olsson, Ideell Sigtuna

Ann Gidlund, Ideell Sigtuna

Lars-Ove Ivarsson, Ideell Uppsala

Anna Sverredal, Privat Uppsala

Emma Eriksson, Privat Östhammar

Caroline Ullman, Ideell Uppsala

Ziad Shkuntana, adjungerad, privat Knivsta

 

Strategin

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling har en utvecklingsstrategi i originalutförande och en kortversion. För att läsa strategin klicka på fliken "Möjligheter" - " Större projekt", där finns båda versionerna att hämta. Strategin arbetades fram av en mängd lokala aktörer under 2014-2015. Utvecklingsstrategin är Upplandsbygd Lokalt Ledd Utvecklings grund och LAG ansvarar för att strategin följs och att organisationen arbetar på rätt sätt för att nå så bra resultat som möjligt.

 

Kansliet

Till sin hjälp har styrelsen ett kansli, som är beläget i Storvreta på Kilsgärdesvägen 3A. 

 

 

 

         

 

 


Visa navigering