Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Sök projektstöd

För vägledning här och nu hänvisar vi till menyraden till vänster där vi successivt kommer att presentera handfasta råd som ska underlätta ert projektägarskap. Börja med att läsa om "Att starta projekt".

Vi på kansliet handlägger ansökningar löpande. Innan en ansökan går till beslut hos LAG så bereds ansökan av en beredningsgrupp någon vecka innan LAG-mötet. För att beredningsgruppen ska ha en chans att hinna sätta sig in i era planer och läsa er ansökan så behöver ansökan komma in senast två veckor innan beredningsgruppsmötet. Ansökan ska då vara kompletterad och så klar som möjligt. De sökande bjuds in att träffa beredningsgruppen där de får presentera sin idé och får feedback och tips på förbättringar. Detta för att ansökan ska vara så komplett och tydlig som möjligt innan den tas upp för beslut hos LAG. Endast ansökningar som är fullständiga i god tid före beredningsgruppsmötet kan tas upp för beslut i LAG.

 KLICKA HÄR för att se deadlines för ansökningstider

 


Visa navigering