Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


STEG 1

 

Ansökan görs i elektronisk form i två steg

På Jordbruksverkets hemsida www.jordbruksverket.se fyller ni i och skickar in ansökan. Använd gärna Jordbruksverkets Guide till e-tjänsten. 

Ladda ner Guide till e-tjänsten här 

På sidorna 1-12 i guiden finns information om e-tjänsten, fullmakter m.m. På sidorna 30-37 finns information som rör ansökan till lokalt ledd utveckling. Se nedan vilka förberedelser som behöver göras

 

 

FÖRBEREDELSER

Innan ansökan kan göras finns det en del förberedelser som behöver göras. Dessa är:

  • E-legitimation - Detta krävs för att kunna logga in på mina sidor på jordbruksverket. E-legitimation fungerar som din vanliga ID-handling och signatur digitalt.
  • Fullmakt - För att kunna ansöka om projektstöd till lokalt ledd utveckling för en organisation, förening eller företags räkning så krävs att du ansöker om en fullmakt.

Hämta blankett till ansökan om fullmakt här, via Jordbruksverkets hemsida

Blanketten skriver ni ut och fyller i. Den ska signeras av behörig firmatecknare. Blanketten skickas sedan tillsammans med ett firmatecknarintyg till:

Jordbruksverket

Djurregisterenheten

826 84 Söderhamn

 

OBS! Tänk på att ta en kopia på er signerade ansökan om fullmakt, och kvittensen ni får från jordbruksverket. När fullmakten är godkänd kan ansökan påbörjas. Detta gör ni genom att med E-legitimation logga in på mina sidor på Jordbruksverkets hemsida. Följ anvisningarna för ansökan till lokalt ledd utveckling.

Ansökan görs i två steg. I steg 1 efterfrågas bl.a. kontaktuppgifter, en kortfattad beskrivning av projektets verksamhet och summan av de projektmedel man vill söka. 


När ansökan, steg 1, skickats in får leaderkansliet tillgång till den och kan läsa den tillsammans med idéskissen, som ni epostar till oss på kansliet. Det görs då en bedömning inom vilket insatsområde och inom vilken fond som ansökan ska göras till. Om ansökan ska göras till Landsbygdsfonden görs även en bedömning till vilket fokusområde den ska höra. Projektgruppen/personen som lämnat in ansökan kontaktas av kansliet och får information för att kunna gå vidare till ansökan, steg 2.

 

OBS!!! Viktigt  att ni avvaktar med att fylla i och skicka in ansökan, steg 2, tills ni varit i kontakt med leaderkontoret och fått nödvändiga instruktioner!


Visa navigering