Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Att starta projekt

De mest lyckosamma projekten börjar med att flera aktörer delar samma vision eller dröm som de vill uppnå. Har ni en dröm som ni vill förverkliga och undrar om Upplandsbygd lokalt ledd utveckling är någonting att satsa på är vårt första tips att ta reda på om vi matchar varandra. Det vill säga har Upplandsbygd lokalt ledd utveckling liknande visioner och tankegångar om hur visionen ska uppnås som ni har. 

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling har en strategi som berättar både om visionen och hur vi ska uppnå den. Nedan kan du ladda ner både den korta versionen för enkel översikt och den långa versionen för djupare förståelse.

Strategi - Lång version

Strategi - Kort version

Förklaring till poängsättning

 

Har ni en idé? 

För att klargöra om er projektidé kan bli aktuell för en framtida finansiering inom ramen för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling kan ni fylla i en idéskiss och maila till oss så lovar vi att återkomma så fort vi kan. Formuläret för idéskissen hittar ni  under rubriken "Idéskiss".

Observera att en positiv respons på projektförslaget inte automatiskt innebär att er projektidé kommer att beviljas medel.

Beslut om eventuell finansiering från Upplandsbygd lokalt ledd utveckling fattas med en fullständig projektplan som utgångspunkt. Från och med att ni skickat in er ansökan med budget och andra nödvändiga bilagor som håller kvalitet för att lyfta er ansökan till LAG-styrelsens beredningsgrupp tar det ca 5-7 månader innan ni får ett beslut. Handläggningstiden kan variera ännu mer, delvis beroende på hur många kompletteringar den sökande måste göra. Viktigt att veta är att Leaderprojekt ofta kräver medfinansiering från andra offentliga, privata eller ideella aktörer.

Om både ni och vi känner att det här borde vi gå vidare med efter att vi tillsammans gått igenom er projektidé så vägleder vi er sedan i hur ni ska färdigställa själva projektansökan. I det här läget behöver vi bland annat vara överens om vilken fond och insatsområde ni ska söka pengar från. När det är klart kommer vi hänvisa er till tips om hur man ansöker om stöd

 

 

Karta över Upplandsbygds verksamhetsområde

Karta


Visa navigering