Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Att starta projekt

De mest lyckosamma projekten börjar med att flera aktörer delar samma vision eller dröm som de vill uppnå. Har ni en dröm som ni vill förverkliga och undrar om Upplandsbygd lokalt ledd utveckling är någonting att satsa på är vårt första tips att ta reda på om vi matchar varandra. Det vill säga har Upplandsbygd lokalt ledd utveckling liknande visioner och tankegångar om hur visionen ska uppnås som ni har. 

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling har en strategi som berättar både om visionen och hur vi ska uppnå den. Nedan kan du ladda ner både den korta versionen för enkel översikt och den långa versionen för djupare förståelse.

Strategi - Lång version

Strategi - Kort version

Förklaring till poängsättning

 

Har ni en idé? 

För att klargöra om er projektidé kan bli aktuell för en framtida finansiering inom ramen för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling kan ni fylla i en idéskiss och maila till oss så lovar vi att återkomma så fort vi kan. Formuläret för idéskissen hittar ni  under rubriken "Från idé till projekt" och underrubriken "Idéskiss".

När ni skickat in er idéskiss hjälper vi er på leaderkontoret att utforma ett bra projekt utifrån er idé och de möjligheter som vi kan erbjuda. Vi kan hjälpa er att eventuellt förbättra er projektplan så att det tydligt framgår vad som ingår i projektet och vilka delar av insatsen som eventuellt kommer att finansieras på annat sätt. Det kan också handla om att formulera tydliga och mätbara mål samt säkerställa hållbarheten i projektidén. Vi hjälper er med att tydliggöra vad ni ska göra, vad ni inte ska göra och därmed vad ni får göra.

En vanlig frågeställning är vilket typ av projektstöd som är mest lämplig för just er idé. Ni kan läsa om våra olika stödformer genom att klicka er fram i menyn till vänster. Men börja med att skicka in er idéskiss så kan vi sedan ge er bättre råd.

 

Observera att en positiv respons på projektförslaget inte automatiskt innebär att er projektidé kommer att beviljas medel.

Beslut om eventuell finansiering från Upplandsbygd lokalt ledd utveckling fattas med en fullständig projektplan som utgångspunkt. Från och med att ni skickat in er ansökan med budget och andra nödvändiga bilagor som håller kvalitet för att lyfta er ansökan till LAG-styrelsens beredningsgrupp tar det ca 5-7 månader innan ni får ett beslut. Handläggningstiden kan variera ännu mer, delvis beroende på hur många kompletteringar den sökande måste göra. Viktigt att veta är att Leaderprojekt ofta kräver medfinansiering från andra offentliga, privata eller ideella aktörer.

Om både ni och vi känner att det här borde vi gå vidare med efter att vi tillsammans gått igenom er projektidé så vägleder vi er sedan i hur ni ska färdigställa själva projektansökan. I det här läget behöver vi bland annat vara överens om vilken fond och insatsområde ni ska söka pengar från. När det är klart kommer vi hänvisa er till tips om hur man ansöker om stöd

 

 

Karta över Upplandsbygds verksamhetsområde

Karta


Visa navigering