Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 

Inkomna ansökningar behandlas löpande. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett som kan hämtas här. Har ni frågor eller behöver hjälp kontakta oss på vår mail: kansli@upplandsbygd.se eller gå in på www.upplandsbygd.se/kontakt/ för att hitta direktnummer till oss. Beslut om småprojekten fattas av ledamöter i styrelsen för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling. Beslutet kan inte överklagas. Stöd lämnas med högst 120 000 kr och projektgruppen kan göra inköp till projektet tidigast den dag då projektet fått ett bifall av Upplandsbygds styrelse. Kostnader i projektet som uppkommit tidigare kan man ej få stöd för.

Ansökan hittar du här!


Visa navigering