Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Upplandsbygd kombinerar vi de globala hållbarhetsmålen och vår egen utvecklingsstrategi när vi jobbar med hållbar utveckling. Vi anser att hållbar utveckling består av tre områden; ekologisk (biosphere), social (society) och ekonomisk (economy) och att det ekologiska området, det understa lagret i tårtbilden nedanför är grunden för hållbar utveckling. Högre upp i tårtan kommer de sociala och de ekonomiska målen. Ekologin är avgörande, men det ska inte hindra oss från att också nå mål som innovation, välstånd och inkludering – så länge vi håller oss till ekologiskt hållbara lösningar (Globala målen, 2016)

För att på ett praktiskt och tydligt sätt jobba med hållbarhet i projekt som drivs hos oss har vi prioriterat nio områden inom hållbar utveckling. Av dessa områden återfinns tre inom den ekologiska delen, tre inom den sociala, och tre inom den ekonomiska delen. Hållbarhetsmålen är odelbara, vilket innebär att man inte kan nå ett mål på bekostnad av ett annat. Vi har gjort ett spindeldiagram för att illustrera våra hållbarhetsområden och för att illustrera att målen är odelbara.  När ni driver och ansöker om projekt hos oss kommer ni att få jobba med det diagrammet som vi kallar för vår hållbarhetsspindel, så här ser den ut:

 

Läs om hållbarhetskriterierna genom att klicka på dem:

1.       Biologisk mångfald

2.      Klimat (utsläpp av växthusgaser)

3.      Naturresurser (Bevarande av luft-, mark- och vattenresurser)

4.      Lärande

5.     Samspel

6.      Inklusion och jämställdhet

7.       Ekonomisk stabilitet

8.      Innovation

9.      Genomförandekapacitet

 

Eller ladda ner hela hållbarhetsdokumentet här

 

 


Visa navigering