Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


 


Vi kombinerar vi de globala hållbarhetsmålen och vår egen utvecklingsstrategi när vi jobbar med hållbar utveckling. Vi anser att hållbar utveckling består av tre områden; ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet och att det ekologiska området är grunden för hållbar utveckling. Ekologin är avgörande, men det ska inte hindra oss från att nå andra mål.

Inom ungdomsprojekten prioriteras sju områden inom hållbar utveckling, tre inom ekologi, tre sociala och ett ekonomiskt.

Avatar
Avatar
BIOLOGISK MÅNGFALD
Avatar
KLIMAT (UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER)
Avatar
NATURRESURSER (BEVARANDE AV LUFT-, MARK- OCH VATTENRESURSER)
Avatar
Avatar
INKLUSION OCH JÄMSTÄLLDHET
Avatar
SAMSPEL
Avatar
LÄRANDE
Avatar
Avatar
EKONOMISK HÅLLBARHET
 


Hållbarhetsmålen är odelbara, vilket innebär att man inte kan nå ett mål på bekostnad av andra. Vi har gjort ett diagram för att visa våra hållbarhetsområden och för att visa att målen är odelbara. När ni driver och ansöker om projekt hos oss kommer ni att få jobba med diagrammet nedan för att bedöma hur hållbart ert projekt är.

 

 

Avatar
 
Avatar
GRADERING (PÅVERKAN)
3
STOR POSITIV
2
POSITIV
1
VISS POSITIV
0
INGEN
-1
VISS NEGATIV
-2
NEGATIV
 

 

Mer information om våra hållbarhetsmål och tips på hur du kan jobba med dessa finns sammanfattade här:

HÅLLBARHET FÖR UNGA PROJEKTÄGARE

 

 

 

 


Visa navigering