Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Större projekt

Från och med januari 2020 finns återigen möjligheter att söka stöd för att genomföra större projekt. Denna möjlighet riktar sig till er som har idéer om hur blågröna hållbara näringar kan utvecklas.

Totalt har vi cirka 2,9 miljoner kronor från landsbygdsfonden som kan sökas för projekt som handlar om hur vi bättre kan förvalta land- och vattenbaserade resurser. Det kan vara projekt inom följande tematiska inriktningar eller gärna en blandning av nedanstående områden:

  • jakt
  • jordbruk
  • skogsbruk
  • trädgård
  • vattenbruk
  • viltvård
Sökande kan vara företag, ideella organisationer eller offentliga organisationer och där ett tydligt samarbete mellan minst två av dessa sektorer ska finnas. Förutom att projektet ska fokusera på blågröna hållbara näringar måste projektet också passa in i vår strategi. Strategins horisontella mål är hållbar utveckling och de kan du läsa mer om här.

Sista dag för att lämna in en komplett ansökan är tisdagen den 25 februari 2020.

 

 

 

 

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling har en strategi som berättar både om visionen och hur vi ska uppnå den. Nedan kan du ladda ner både den korta versionen för enkel översikt och den långa versionen för djupare förståelse.

 

Strategi - Lång version

Strategi - Kort version

Förklaring till poängsättning

 

Har ni en idé? 

För att klargöra om er projektidé kan bli aktuell för en framtida finansiering inom ramen för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling kan ni fylla i en idéskiss och maila till oss så lovar vi att återkomma så fort vi kan. Klicka här för att komma till idéskissen!

 

Projektstöd: Om ett projekt gynnar en bredare allmänhet så räknas det som projektstöd. Det finns då ingen gräns för hur mycket stöd som går att söka och det går att få stöd upp till 100 % av kostnaderna.

Projektstöd till företag: Om projektet endast gynnar ett eller flera företag som deltar i projektet går det att söka max 200 000 kr och få stöd upp till 70 % av kostnaderna. Läs mer om projektstöd till företag här.

 

Karta över Upplandsbygds verksamhetsområde

Karta


Visa navigering