Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen


Ansökningsdatum

Just nu går det inte att söka stöd till större projekt. I väntan på nya medel hänvisar vi till de mindre projektstöd som går att söka via Uppbyggarna och Ung i Upplandsbygd

 

Ansökningsdatum för 2019

Under året kommer 6 ansökningsomgångar. Endast ansökningar som är fullständiga 3 veckor före beredningsgruppsmötet kan tas upp för beslut i LAG. Med en fullständig ansökan menar vi att ansökan steg 2 behöver vara inskickad med tillhörande bilagor, via jordbruksverkets mina sidor.

 


Visa navigering